ALAIKÄISEN LAPSEN OMAISUUDEN HOITAMINEN

Tiesitkö että, lapsen taloudellisia asioita koskevat päätökset eivät ole täysin vanhempien vapaan harkinnan varassa. Tehtävässään lapsensa edunvalvojana vanhemman tulee tunnollisesti pitää huolta lapsen oikeuksista ja edistää hänen parastaan. Edunvalvojan on säilytettävä sellainen omaisuus, jota lapsi edunvalvonnan kestäessä tai myöhemmin tarvitsee tai jolla muutoin on tälle erityistä arvoa. Lapsen omaisuutta voidaan alaikäisyyden aikana käyttää vain lapsen omaksi hyödyksi ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. Muu lapsen omaisuus on sijoitettava siten, että sen säilymisestä on riittävä varmuus ja että sille saadaan kohtuullinen tuotto. Alaikäisen varat on aina sijoitettava hänen nimissään olevalle pankkitilille tai muuhun hänen nimissään olevaan sijoituskohteeseen, eikä niitä saa sekoittaa toisten varoihin

Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana

Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja?

Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa?

Miten lapsen omaisuutta tulee hoitaa?

Pitääkö lapsen omaisuudesta ilmoittaa maistraatille?

Miten edunvalvojan toimintaa valvotaan?

Edunvalvojan kirjanpitovelvollisuus

Edunvalvojan tilivelvollisuus

Milloin tarvitaan edunvalvojan sijainen?

Mihin toimiin tarvitaan maistraatin lupa?

Mitä seurauksia edunvalvojan laiminlyönneillä voi olla?

Edunvalvonnan päättyminen

Saako edunvalvoja korvauksen tehtävästään?

Peritäänkö valvonnasta maksuja?

Mistä saa tarkempia ohjeita ja neuvoja?

 

Jokaiselle vanhemmalle on tärkeää tietää kuinka lapsen omaisuutta tulisi hoitaa. Jos vanhempi haluaa tehdä oikeustoimia lapsen lukuun, on asia selvitettävä maistraatin kautta. Lue tästä linkistä kuinka hoidat lapsen omaisuutta ja laita tämä visusti talteen. http://www.maistraatti.fi/Documents/Holhoustoimi/Alaikaisen%20lapsen%20omaisuuden%20hoitaminen.pdf?epslanguage=fi

 

Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, julkinen kaupanvahvistaja
Heikki Ylisirniö
044 999 6656
heikki@ysikoti.com

Jätä yhteydenottopyyntö täältä

YsiKoti Oy
Y- 2699016-1
Nuolihaukantie 4 B 35
90250 Oulu

P. 044 999 6656
heikki@ysikoti.com