Kaupanteko

Kauppakirjan laatiminen tulee tehdä huolella.

Käytetyn asunnon kauppaa koskevat säännökset ovat asuntokauppalain luvussa 6. Luvun säännöksiä sovelletaan silloin, kun asunto myydään käytettynä. Säännöksiä sovelletaan riippumatta siitä, ketkä ovat kaupan osapuolia.

Muoto: Käytetyn asunto-osakkeen kaupassa vallitsee muotovapaus. Kauppakirjan muotovapauden lisäksi asunto-osakkeen kaupassa vallitsee sisältövapaus. Tämä tarkoittaa, että kaupan osapuolet voivat vapaasti sopia kaupan sisällöstä. Sisällön osalta keskeisiä kauppakirjan kohtia ovat kaupan sopijapuolet, kaupan kohde, kauppahinta ja kaupan muut ehdot.

Kauppakirjaan kannattaa aina kirjata myös asunnon merkittävät virheet, jotka myyjä on ilmoittanut välittäjälle välityssopimusta tehtäessä.

Kysele kiinteistönvälittäjältä ja myyjältä talon korjaus- ja huoltohistoriaa.

Tiedot ja asiapaperit

Kiinteistön kaupassa välttämättömiä tutustumisen kohteita ovat lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote karttoineen.

Kun taloa välittää YsiKoti Oy, esitämme tarvittavat asiapaperit ostajalle ja annamme esitteessämme asetuksen määrittelemät tiedot.

Asunnosta annetut markkinointitiedot ovat tärkeitä.

Ostotarjous kiinteistönkaupassa kannattaa tehdä kirjallisesti

Myyjälle tehty ostotarjous ei kiinteistönkaupassa ole samalla tavoin sitova kuin asunto-osakkeiden kaupassa. Tarjouksen perumisesta ei joudu maksamaan vakiosopimussakkoa tai menettämään koko käsirahaa.

Kiinteistönkaupassa osapuolia sitoo vain maakaaren määrämuodossa tehty esisopimus, jonka kaupanvahvistaja vahvistaa.

Jos jompikumpi osapuoli peruu kaupanteon tarjouksen tms. vapaamuotoisen esisopimuksen jälkeen, hänen on korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Jos käsirahaa on maksettu, siitä pitää palauttaa osa, joka ylittää nämä kustannukset.

 

Kauppakirja


Kiinteistön luovutus eli kauppa, vaihto tai lahjoitus edellyttää lain määrittelemää muotoa (Maakaari 2:1). Kiinteistönkaupan muotovaatimus on ehdoton. Muotomääräystä sovelletaan myös kiinteistönkaupan esisopimukseen.

Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien läsnä ollessa. Kiinteistön kauppa voidaan tehdä myös sähköisesti maakaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa kaupankäyntijärjestelmässä. Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on hyväksyttävä sähköinen kauppakirja samansisältöisenä siten kuin maakaaren 9 a luvussa säädetään.

Kiinteistönvälittäjän velvollisuus on laatia asianmukainen kauppakirja.

Monesti kauppakirjoissa käytetään vakiolausekkeita, kuten:

Tällaiset vakiolausekkeet ovat tärkeitä viestejä esimerkiksi sen selvittämiseksi, että talo on ikääntynyt ja perustiedot kiinteistöstä on annettu. Ne eivät kuitenkaan yksinään poista myyjän vastuuta kaupanteon jälkeen ilmenevistä tieto- tai laatuvirheistä.

Lainhuutoa haetaan Maanmittauslaitokselta

Kiinteistönostajan on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden sisällä kaupanteosta. Lainhuudatus on kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuudatuksessa tarkastetaan myös luovutuksen pätevyys.

Lainhuutoa haetaan maanmittauslaitokselta, jonka toimialueella huudatettava kiinteistö sijaitsee. Lainhuutohakemuksen voi tehdä itse tai tehtävän voi antaa kiinteistönvälittäjälle tai pankille. Varainsiirtovero pitää maksaa ennen lainhuutohakemusta.

 

Ota yhteyttä! Me välitämme – aidosti.

 

Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, julkinen kaupanvahvistaja
Heikki Ylisirniö
044 999 6656
heikki@ysikoti.com

Jätä yhteydenottopyyntö täältä

YsiKoti Oy
Y- 2699016-1
Nuolihaukantie 4 B 35
90250 Oulu

P. 044 999 6656
heikki@ysikoti.com