Näin saat kotisi kaupaksi 

Yhdeksän kullanarvoista vinkkiä sinulle, joka haluat saada kotisi kaupaksi ja miten valitsen hyvän kiinteistönvälittäjän.


1. Hyvät kuvat – Kuvat ratkaisee!

Kuvat merkitsevät paljon, kun samanlaisia / saman- hintaisia koteja on muitakin tarjolla. Kuvauskulmat kannattaa valita huolella, niin että koti näyttää puhuttelevalta. Kuvia pitää olla riittävän paljon eri kulmista ja yksityiskohdista. On käytettävä riittävää resoluutiota, jotta kuvat kestävät suurentamisen. Hyvä kuva on ensimmäinen, joka herättää huomion.

Lue lisää kuvien merkityksestä


2. Tarkat tiedot – Lisää luotettavuutta!

Kodin tiedot on oltava ilmoituksessa täydellisenä. Pitää nähdä vaivaa, että luetellaan kodin varustetaso, tilat ja materiaalit, tehdyt korjaukset, sekä muutostyöt, taloyhtiön tiedot, sekä muut lisätiedot.

§ ASUNTOKAUPAN LAINSÄÄDÄNTÖ. Asuntokaupassa säädetään asuinhuoneistojen osalta asuntokauppalaissa ja kiinteistöjen osalta maakaaressa.  Mitä tarkemmat tiedot asunnosta on, sitä parempi. Mitä vähemmän ostajalle jää kysymyksiä, sitä vähemmän on esteitä kaupan toteutumiselle.

Suomessa on jatkuvasti vireillä satoja asunto- ja kiinteistö- kauppariitoja, joiden taustalla on kosteus- tai homevaurio. Liian monen kaupan yhteydessä korjaustarve tulee esiin ikävänä yllätyksenä kaupanteon jälkeen ja seuraukset ovat usein raskaita ja hankalia kaupan molemmille osapuolille.

Lue lisää tarkkojen tietojen merkityksestä

3. Käsikirja – Onko tuttu?

Kodin omistajan käsikirja on todella tärkeä. Taloyhtiöissä tehtyjen remonttien tiedot löytyvät isännöitsijän todistuksesta ja tulevat remontit kertoo PTS. Kiinteistön omistajalla tulisi olla omistajan käsikirja, johon on dokumentoitu yksilöidysti kaikki kiinteistölle tehdyt korjaus- ja huoltotoimenpiteet. Huolellisesti ja korjausohjelman mukaisesti täytetty käsikirja nostaa kotisi arvoa ja helpottaa myymistä. Ilman huolto- ja korjaushistoriaa kotisi myyminen saattaa joskus olla ammattilaisellekin lähes mahdotonta. Kiinteistönomistajan käsikirja on käytetyn asunnon arvopaperi.

Lue lisää käsikirjan merkityksestä

4. Kuvaus asunnosta – Asuntosi vahvuudet!

Kuvaustekstillä herätellään ostajan mielenkiintoa asuntoa kohtaan. Rakennusvuosi, suunnittelija, huonetilat ja niiden ominaisuudet, pinta-alat, asunnon kunto, energialuokka, oma/vuokratontti, hinta ja kustannukset, näkymät ja ilmansuunnat, piha-alueet, alueen palvelut, liikenneyhteydet jne, sekä yhteystiedot.

5. Kerro asuntosi tiedot tarkasti!

Asunnon tiedot tulee kertoa kattavasti, mitä tarkemmin niin sen parempi. Lainsäädäntö velvoittaa myyjää kertomaan asunnon ostajalle kaikista asunnon myyntiin vaikuttavista seikoista. Osakehuoneistojen osalta myyjän vastuu kestää lähtökohtaisesti kaksi vuotta, kiinteistöjen osalta viisi.

Asunnon myyminen on suuri, jopa ainutkertainen tapahtuma elämän varrella.

Kuluttajansuoja: Kuluttajansuoja on asuntokaupassa tärkeää tuntea, välitysliikkeen välittämässä kaupassa on kuluttajansuoja turvana, mutta asunnon omistajan itse myydessä kuluttajansuojaa ei ole osapuolten turvana.

6. Hinnoittelu – Oikea hinta on se, millä kauppa syntyy!

Hinta-arvion tekeminen, ei ole aivan yksinkertaista. On hyvä tietää positiivisten seikkojen lisäksi myös asuntoon liittyvistä ei-toivotuista asioista. On parempi tehdä hinnoittelupäätös riittävän tiedon kanssa, kuin että tekee puutteellisen informaation kanssa väärän päätöksen ja huomaa, ettei asunto käy kaupaksi. Onnistuneen hinnoittelun arvo näkyy, paitsi kaupan syntymisessä, myös huomattavina etuina myyntiajassa ja kauppahinnassa.

Tekemämme hinta-arviot perustuvat asiakasrekisteriimme ja hintaseurantapalvelumme tekemiin tilastoihin, sekä tietenkin asuntokaupan ammattilaisina kokemukseen ja ammattitaitoomme.

Lue lisää oikean hinnoittelun merkityksestä

7. Varmista, että asunto on siisti ja puhdas – Yksityiskohdat ratkaisee!

Mikä erottaa ainutlaatuiset ja tavanomaiset asunnot toisistaan – Salaisuus on yksityiskohdissa.

Tilat, joissa vietämme paljon aikaa ovat tärkeitä. Keittiössä tulee huolehtia, että kodinkoneet ja varusteet toimivat, olohuone, sauna sekä pesutilat ovat pinnoiltaan puhtaat ja siistit. Tärkeä tieto on, onko asunnossa tehty korjauksia tai muutostöitä esim. vesivahingon johdosta. Miten ne on korjattu, kuka on korjannut ja miten ne on dokumentoitu. Myös asunnon ulkoiseen siisteyteen tulee kiinnittää huomiota. Muista, että ostajalla on muitakin vaihtoehtoja. Harva haluaa ostaa asunnon, johon pitäisi tehdä remonttia heti. On typerää menettää kauppa vähäisen viitseliäisyyden takia, jos korjaus maksaisi esimerkiksi 100 - 500 euroa.

8. On oltava tavoitettavissa ja varattava aikaa myymiseen – Ostaja voi olla kuka tahansa!

Vaikka asiakas olisikin potentiaalinen ostaja, hän harvoin soittaa myyjälle uudestaan, mikäli puheluun ei vastata. Ostajan lisätietopyyntöihin vastataan viipymättä. Kun ostaja haluaa päästä esittelyyn, sovitaan aika ja tarkastetaan hänen yhteystietonsa.

Kannattaa varata riittävästi aikaa esittelyyn. Osto ja -myyntineuvottelut voivat olla joskus hyvinkin vaikeita ja aikaa vieviä. Lisäksi sinulla myyjänä on tunneside kotiisi. Muista, että kotia esitellään yhdelle ostajalle kerrallaan, annetaan hänelle aikaa ja rauhaa tutustua, niin että hän varmasti saa kaiken haluamansa tiedon asunnosta.

Lue lisää tavoitettavissa olemisen merkityksestä

 

9. Kauppakirja – Miten kauppa viedään loppuun!

Kauppakirjan laatiminen tulee tehdä huolella.

Käytetyn asunnon kauppaa koskevat säännökset ovat asuntokauppalain luvussa 6. Luvun säännöksiä sovelletaan silloin, kun asunto myydään käytettynä. Säännöksiä sovelletaan riippumatta siitä, ketkä ovat kaupan osapuolia.

Käytetyn asunto-osakkeen kaupassa vallitsee muotovapaus. Kauppakirjan muotovapauden lisäksi asunto-osakkeen kaupassa vallitsee sisältövapaus. Tämä tarkoittaa, että kaupan osapuolet voivat vapaasti sopia kaupan sisällöstä. Sisällön osalta keskeisiä kauppakirjan kohtia ovat kaupan sopijapuolet, kaupan kohde, kauppahinta ja kaupan muut ehdot.

Lue lisää kauppakirjasta

Kiinteistöt

Kiinteistön luovutus eli kauppa, vaihto tai lahjoitus edellyttää lain määrittelemää muotoa (Maakaari 2:1). Kiinteistönkaupan muotovaatimus on ehdoton. Muotomääräystä sovelletaan myös kiinteistönkaupan esisopimukseen.

Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien läsnä ollessa. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan kaupanvahvistaja. Kiinteistön kauppa voidaan tehdä myös sähköisesti maakaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa kaupankäyntijärjestelmässä. Kiinteistökaupan verkkopalvelussa tehtävissä luovutuksissa ei kaupanvahvistajaa tarvita. Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on hyväksyttävä sähköinen kauppakirja samansisältöisenä siten kuin maakaaren 9 a luvussa säädetään.

Miten valitsen hyvän kiinteistönvälittäjän

1. Pätevyys

Hyvällä kiinteistönvälittäjällä on kattavat tiedot niin asuntokauppaan liittyvästä lainsäädännöstä kuin asuntomarkkinoiden kokonaistilanteestakin. Kiinteistönvälitysalalla on käytössä erilaisia tutkintonimikkeitä, jotka kertovat osaltaan välittäjän pätevyydestä kiinteistönvälitystyössä. Yleisin kiinteistönvälitysalan tutkinto on LKV-tutkinto, joka merkitsee sitä, että välittäjä on suorittanut hyväksytysti Keskuskauppakamarin järjestämän, vaativan LKV-kokeen. KiAT-lyhenne puolestaan merkitsee, että välittäjä on suorittanut kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon.

 

2. Persoona ja kokemus

Vaikka tutkintonimike antaa hyvin osviittaa välittäjän ammattitaidosta, ei pelkkä teoreettinen osaaminen vielä kerro kaikkea välittäjän myyntitaidoista. Hyvä välittäjä kysyy, kuuntelee, neuvottelee ja ymmärtää. Hän tietää, että kyseessä on sinun kotisi, ja että sen tunnet kaikkein parhaiten sinä itse.

Kiinteistönvälittäjän työssä välittäjän persoonalla on tärkeä merkitys myös ostajan kannalta. Luotettava ja korkeamoraalinen välittäjä on turvallinen valinta asuntokaupoille, ja välittäjän oma aktiivisuus ja tehokkuus vaikuttavat positiivisesti myyntituloksiin. Myös pitkä kokemus välitystyöstä kertoo usein välittäjän olevan alansa ammattilainen.

 

3. Näkyvyys

Jotta ostajaehdokkaat kiinnostuisivat asunnostasi, on heidän ensin saatava tieto myytävästä kohteesta. Nykyään erityisesti internetin asunnonhakuportaalit ovat nousseet hyvin suosituiksi asunnonetsintäkanaviksi.

Hyvän näkyvyyden takaamiseksi kannattaa tutkailla kotisivuja ja netti-ilmoittelua. Onko ulkoasuun, valokuviin ja esittelytekstiin panostettu? Päivitetäänkö välittäjän kotisivuja säännöllisesti, vai ovatko kotisivut jämähtäneet edelliselle vuosikymmenelle?

 

4. Paikallistuntemus

Hyvä kiinteistönvälittäjä on aina ajan tasalla siitä, mitä on myymässä ja mistä on myymässä. Kiinteistönvälittäjän paikallistuntemus on erityisen tärkeä piirre jo siksi, että se vaikuttaa osaltaan asunnon hinta-arvion muodostumiseen: välittäjän tulee tuntea asuntomarkkinoiden alueellinen hintakehitys ja osata kertoa ostajaehdokkaille lähialueiden palveluista ja kaavoitussuunnitelmista. Jokaista aluetta välittäjäkään ei voi läpikotaisin tuntea, mutta tällaisissa tapauksissa ammattitaitoinen välittäjä osaa ottaa selvää asuinalueen ominaispiirteistä oma-aloitteisesti.

 

5. Suositukset

Oman kodin myyminen voi olla vaikeaa, kun siihen sisältyy myös niin paljon tunnetta. Mutta ei hätää – Minä asumisen ja asuntokaupan ammattilaisena olen sinua varten.

 Ota yhteyttä! Minä välitän – aidosti.

 

Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, julkinen kaupanvahvistaja
Heikki Ylisirniö
044 999 6656
heikki@ysikoti.com

 
YsiKoti Oy
Y- 2699016-1
Nuolihaukantie 4 B 35
90250 Oulu

P. 044 999 6656
heikki@ysikoti.com