Käsikirja – Onko tuttu?

Kiinteistön omistajan käsikirja on todella tärkeä. Kiinteistön omistajan käsikirja on vielä varsin uusi asia. Se on kuitenkin kokonaisuus, jota käytetään koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Taloyhtiöissä tehtyjen remonttien tiedot löytyvät isännöitsijän todistuksesta ja tulevat remontit kertoo PTS. Hyvä pitkän tähtäimen suunnitelma pohjautuu hallittuun kiinteistön ylläpitoon, huoltoon ja säännöllisiin kuntoarvioihin sekä kuntotutkimuksiin. Taloyhtiön PTS on yksi hallitun kiinteistön ylläpidon keskeisistä työkaluista.

Pitkän tähtäimen suunnitelman antaman tiedon pohjalta voidaan aloittaa tulevaan remonttiin valmistautuminen hyvissä ajoin.

Kiinteistön omistajalla tulee olla omistajan käsikirja, johon on dokumentoitu yksilöidysti kaikki kiinteistössä sen historian aikana tehdyt korjaus- ja huoltotoimenpiteet.

Kirjan tarkoituksena on auttaa ja opastaa kiinteistön kunnossapidossa, jotta se säilyttäisi käyttökelpoisuutensa mahdollisimman hyvin koko elinkaarensa ajan. Hyvällä huollolla ja kunnossapidolla kiinteistön elinkaari pitenee ja kiinteistön arvo säilyy paremmin. Hyvin suunniteltu, toteutettu ja hoidettu kiinteistö tuo asukkailleen mukavan, viihtyisän ja terveellisen asuinympäristön vuosikymmenten ajan.

Asianmukaisesti käytettynä käsikirja palvelee myös korjaus- ja perusparannushankkeiden suunnittelua ja toteutusta. Omistajan käsikirjaan jo rakennusvaiheessa kootut tiedot kiinteistön rakennusosista ja teknisistä järjestelmistä helpottavat ja nopeuttavat peruskorjausten ja -parannusten suunnittelua. Kirjaan kannattaa liittää myös taloteknisten laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet. Vuotuista kulutusta ja kustannuksia seurataan veden, lämmitysenergianlähteiden ja käyttösähkön osalta.
Vuosittain tehtävistä tarkastuksista merkitään kirjaan tarvittaessa lyhyt raportti.

Huolellisesti ja korjausohjelman mukaisesti täytetty käsikirja nostaa kotisi arvoa ja helpottaa myymistä.

Ilman huolto- ja korjaushistoriaa kotisi myyminen saattaa joskus olla ammattilaisellekin lähes mahdotonta.

Kiinteistönomistajan käsikirja on käytetyn asunnon arvopaperi.

Hyväkään talo ei selviä ilman pieniä tai vähän suurempiakin korjaustoimenpiteitä vuosikymmenten mittaan. Asuntoon voidaan joutua tekemään myös muutoksia elämäntilanteiden muuttuessa.

 

Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, julkinen kaupanvahvistaja
Heikki Ylisirniö
044 999 6656
heikki@ysikoti.com

Jätä yhteydenottopyyntö täältä

* indicates required
YsiKoti Oy
Y- 2699016-1
Nuolihaukantie 4 B 35
90250 Oulu

P. 044 999 6656
heikki@ysikoti.com