Ostotarjous ja kauppakirja

Välittäjälle asunnon ostotarjous tehdään aina kirjallisesti.

Tarjoukseen voi kirjata nk. purkavan ehdon, jossa todetaan selkeästi, millaisessa tilanteessa tarjous ei sido. Esimerkiksi

Tarjouksen voimassaoloaikaa ei kannata sopia liian pitkäksi. Pari päivää yleensä riittää.

Vaikka tarjousvaihe on usein hektinen ja määräajat lyhyet, huolehdi siitä, että saat tarjousvaiheen kaikki sovitut seikat kirjallisesti, ainakin sähköpostilla. Näin vältyt esimerkiksi siltä, että hinta, maksuaikataulu tai kaupantekopäivä eivät jää puheiden varaan.

Myyjä päättää, kenelle asunnon myy

Myyjän ei ole pakko myydä asuntoa, vaikka hän olisikin hyväksynyt tarjouksen. Myyjä voi aina valita, kenelle asunnon myy. Hintapyyntöäkään vastaavaa tarjousta ei ole pakko hyväksyä.

Myyjän pitää kuitenkin maksaa ostajalle tarjouksessa sovittu sopimussakko, jos hän vetäytyy hyväksymästään tarjouksesta.    

Kauppakirja

Kauppakirjan laatiminen tulee tehdä huolella.

Käytetyn asunnon kauppaa koskevat säännökset ovat asuntokauppalain luvussa 6. Luvun säännöksiä sovelletaan silloin, kun asunto myydään käytettynä. Säännöksiä sovelletaan riippumatta siitä, ketkä ovat kaupan osapuolia.

 

Muoto: Käytetyn asunto-osakkeen kaupassa vallitsee muotovapaus. Kauppakirjan muotovapauden lisäksi asunto-osakkeen kaupassa vallitsee sisältövapaus. Tämä tarkoittaa, että kaupan osapuolet voivat vapaasti sopia kaupan sisällöstä. Sisällön osalta keskeisiä kauppakirjan kohtia ovat kaupan sopijapuolet, kaupan kohde, kauppahinta ja kaupan muut ehdot.

 

 

Kauppakirjaan kannattaa aina kirjata myös asunnon merkittävät virheet, jotka myyjä on ilmoittanut välittäjälle välityssopimusta tehtäessä.

Kysele kiinteistönvälittäjältä ja myyjältä talon korjaus- ja huoltohistoriaa.

Tiedot ja asiapaperit

Kiinteistön kaupassa välttämättömiä tutustumisen kohteita ovat lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote karttoineen.

Kun taloa välittää YsiKoti LKV, esitämme tarvittavat asiapaperit ostajalle ja annamme esitteessämme asetuksen määrittelemät tiedot.

Asunnosta annetut markkinointitiedot ovat tärkeitä.

Ostotarjous kiinteistönkaupassa tehdään kirjallisesti. Suullisia tarjouksia ei ole olemassa.

Myyjälle tehty ostotarjous ei kiinteistönkaupassa ole samalla tavoin sitova kuin asunto-osakkeiden kaupassa. Tarjouksen perumisesta ei joudu maksamaan vakiosopimussakkoa tai menettämään koko käsirahaa.

Kiinteistönkaupassa osapuolia sitoo vain maakaaren määrämuodossa tehty esisopimus, jonka kaupanvahvistaja vahvistaa.

Jos jompikumpi osapuoli peruu kaupanteon tarjouksen tms. vapaamuotoisen esisopimuksen jälkeen, hänen on korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Jos käsirahaa on maksettu, siitä pitää palauttaa osa, joka ylittää nämä kustannukset.

KAUPPAKIRJA

Kiinteistön luovutus eli kauppa, vaihto tai lahjoitus edellyttää lain määrittelemää muotoa (Maakaari 2:1). Kiinteistönkaupan muotovaatimus on ehdoton. Muotomääräystä sovelletaan myös kiinteistönkaupan esisopimukseen.

Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien läsnä ollessa. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan kaupanvahvistaja. Kiinteistökaupan verkkopalvelussa tehtävissä luovutuksissa ei kaupanvahvistajaa tarvita.

Kiinteistönvälittäjän velvollisuus on laatia asianmukainen kauppakirja.

Monesti kauppakirjoissa käytetään vakiolausekkeita, kuten:

Tällaiset vakiolausekkeet ovat tärkeitä viestejä esimerkiksi sen selvittämiseksi, että talo on ikääntynyt ja perustiedot kiinteistöstä on annettu. Ne eivät kuitenkaan yksinään poista myyjän vastuuta kaupanteon jälkeen ilmenevistä tieto- tai laatuvirheistä.

Kiinteistönostajan on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden sisällä kaupanteosta. Lainhuudatus on kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuudatuksessa tarkastetaan myös luovutuksen pätevyys.

Lainhuutoa haetaan maanmittauslaitokselta, jonka toimialueella huudatettava kiinteistö sijaitsee. Lainhuutohakemuksen voi tehdä itse tai tehtävän voi antaa kiinteistönvälittäjälle tai pankille. Varainsiirtovero pitää maksaa ennen lainhuutohakemusta.

 

Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, julkinen kaupanvahvistaja
Heikki Ylisirniö
044 999 6656
heikki@ysikoti.com

Jätä yhteydenottopyyntö täältä

Tilaa Asunnon myyjän parhaita vinkkejä sähköpostiisi.

* indicates required
YsiKoti Oy
Y- 2699016-1
Nuolihaukantie 4 B 35
90250 Oulu

P. 044 999 6656
heikki@ysikoti.com