Tarkat tiedot – Lisää luotettavuutta ja kuvaus asunnostasi!

Kodin tiedot on oltava ilmoituksessa täydellisenä. Asuntomarkkinointiasetus sääntelee sitä kaupantekoa edeltävää vaihetta, kun asuntoa esitellään ostajalle. Annettavat tiedot on lueteltu asetuksessa yksityiskohtaisesti. Pitää nähdä vaivaa, että luetellaan kodin varustetaso, tilat ja materiaalit, tehdyt korjaukset, sekä muutostyöt, taloyhtiön tiedot, sekä muut lisätiedot. Perustietojen ohella on jo ilmoituksessa mainittava erikseen, jos asunto poikkeaa normaalista asumistasosta, jos se myydään keskeneräisenä tai jos sen varustus on olennaisesti puutteellinen.

ESITE

Esittelyssä on aina oltava saatavissa esite, josta käy ilmi asuntomarkkinointiasetuksen edellyttämät ja muut olennaiset tiedot. Esite on keskeisin tietolähde asunnon ostoa suunnittelevalle ja sen vuoksi se on laadittava huolellisesti.

Jos myyntiesitteessä ilmoitetaan esimerkiksi että, asuntoon kuuluu kaapeli-tv ja kaupan jälkeen ostaja huomaa ettei kaapeli-tv:tä ole. Olet sinä myyjänä vastuussa siitä ja ostaja on oikeutettu hinnan alennukseen. Myyntiesitteen tiedot sitovat myyjää.

§ ASUNTOKAUPAN LAINSÄÄDÄNTÖ. Asuntokaupassa säädetään asuinhuoneistojen osalta asuntokauppalaissa ja kiinteistöjen osalta maakaaressa.  Mitä tarkemmat tiedot asunnosta on, sitä parempi. Mitä vähemmän ostajalle jää kysymyksiä, sitä vähemmän on esteitä kaupan toteutumiselle.

Suomessa on jatkuvasti vireillä satoja asunto- ja kiinteistö- kauppariitoja, joiden taustalla on kosteus- tai homevaurio. Liian monen kaupan yhteydessä korjaustarve tulee esiin ikävänä yllätyksenä kaupanteon jälkeen ja seuraukset ovat usein raskaita ja hankalia kaupan molemmille osapuolille.

Katso tästä linkistä valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010130#Pidp3877744

 

Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, julkinen kaupanvahvistaja
Heikki Ylisirniö
044 999 6656
heikki@ysikoti.com

Jätä yhteydenottopyyntö täältä

 

* indicates required
YsiKoti Oy
Y- 2699016-1
Nuolihaukantie 4 B 35
90250 Oulu

P. 044 999 6656
heikki@ysikoti.com