ASUNTOJEN YLEISNÄYTÖT JA HENKILÖTIETOJEN KERÄYS

Haluamme panostaa turvallisuuteen asuntokaupassa ja toimintamallimme mukaisesti pyrimme esittelemään asunnot ensisijaisesti yksityisesittelyjen kautta turvataksemme parhaiten toimeksiantajan kotia ja omaisuutta. Yksityisesittelyssä ostaja pääsee tutustumaan vapautuneesti ja rauhassa myytävään kotiin. Välittäjänä voin esitellä myytävää kotia parhaiten ja tehokkaimmin aina yhdelle asiakkaalle kerrallaan ja näin ollen pääsemme myös neuvottelemaan heti kaupanteosta. Yleisesittelyyn asiakkaalla on aina mahdollisuus tulla anonyymisti ja välittäjä ei näin ollen jälkikäteen useinkaan tiedä keitä oli paikalla.

Tietenkin toimeksiantajan toivomuksesta pidämme myös yleisesittelyjä.

Tietosuojavaltuutetun kannanotto henkilötietojen keräämisestä asuntoesittelyssä

Tietosuojavaltuutettu on ottanut kantaa siihen, millaisilla edellytyksillä välittäjä voi asunnon esittelyssä kerätä henkilötietoja. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Jos asuntoon tutustuva henkilö nimenomaisesti pyytää kiinteistönvälittäjää olemaan häneen yhteydessä ja esimerkiksi toimittamaan kohteesta lisätietoja, osapuolten välille syntyy tämän myötä henkilötietojen käsittelyyn oikeuttava yhteys.

Jos asuntonäytössä käyvä henkilö ei pyydä välittäjän yhteydenottoa, jos osapuolten kesken ei ole tehty toimeksiantosopimusta tai jos heidän välillään ei ole muutakaan asiakassuhdetta, välittäjän tulee pyytää kuluttajalta suostumus henkilötietojen keräämiseen. Välittäjän tulee kertoa suostumusta pyytäessään, missä eri tarkoituksissa näytön aikana kerättäviä tietoja tultaisiin käyttämään. Käyttötarkoitusten tulee olla asiallisesti perusteltuja ja tarpeellisia välittäjän toiminnan kannalta.

Jos välittäjä aikoo käyttää tietoja suoramarkkinoinnissa, tulee hänen aina tietoja kerätessään kertoa selkeästi tästä käyttötarkoituksesta. Jos suoramarkkinointia on tarkoitus lähettää sähköpostilla tai tekstiviestillä, välittäjän tulee pyytää tähän erikseen kävijän suostumus. Kaikkeen suoramarkkinointiin liittyy myös aina kielto-oikeus eli välittäjän tulee lopettaa markkinointi, jos henkilö pyytää sitä myöhemmin.

 

Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, julkinen kaupanvahvistaja
Heikki Ylisirniö
044 999 6656
heikki@ysikoti.com

Jätä yhteydenottopyyntö täältä

Tilaa Asunnon myyjän parhaita vinkkejä sähköpostiisi.

* indicates required
YsiKoti Oy
Y- 2699016-1
Nuolihaukantie 4 B 35
90250 Oulu

P. 044 999 6656
heikki@ysikoti.com